Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego

Zawód tłumacza przysięgłego języka angielskiego to zawód zaufania społecznego i jako taki podlega pewnym ograniczeniom w rozpoczęciu jego wykonywania.

Przede wszystkim aby zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego, należy spełnić warunki, wymienione w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Aby móc zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego musisz mieć obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub (na zasadach wzajemności), obywatelstwo innego państwa. Oprócz tego musisz:

  • znać język polski
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych – tłumaczami nie zostaną zatem osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, jak również osoby niepełnoletnie
  • nie możesz być karany za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego – pamiętaj, że popełnienie przestępstwa nie przekreśla Twoich szans na zostanie tłumaczem przysięgłym – jeśli popełniłeś przestępstwo nieumyślne, nie zamyka Ci ono drogi do zawodu tłumacza przysięgłego.
  • ukończyć magisterskie studia wyższe
  • zdać egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski – czyli po prostu musisz zdać egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

Jeśli masz zatem wykształcenie wyższe, nie popełniłeś umyślnie przestępstwa, znasz język polski i masz pełną zdolność do czynności prawnych – możesz zacząć myśleć o egzaminie.

Egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego

Zanim przystąpisz do egzaminu, musisz naprawdę zastanowić się, czy poziom Twojej znajomości języka angielskiego jest wystarczający. Zresztą nie chodzi tylko o znajomość języka.

Egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego składa się z części pisemnej i ustnej i jest dość mocno wyczerpujący fizycznie. Masz mało czasu, a pisania dużo.

Oprócz tego – jak wynika z osób, które zdawały już egzamin – egzaminatorzy szczególnie upodobali sobie tłumaczenia dokumentów sądowych i generalnie tłumaczenia prawnicze. Warto zatem zapoznać się wcześniej z już gotowym tłumaczeniem np. wyroku sądowego czy postanowienia.

Jeśli masz taką możliwość, na pewno Ci się to przyda.

Zadbaj o odpowiedni zasób słownictwa – na egzaminie wymagane jest posługiwanie się więcej niż tysiącem słówek. Ćwicz mowę i pismo – opracuj próbne listy biznesowe, uzasadnienia do orzeczeń sądowych, wykaż się wyobraźnią i umiejętnością logicznego myślenia.

Warto przed egzaminem poćwiczyć wymowę. Nie chodzi tylko o akcent, ale o płynność wypowiedzi w języku angielskim, odpowiedni dobór słownictwa do omawianej tematyki, itp.

W księgarniach językowych możesz kupić różne pomoce naukowe dla osób, zamierzających podejść do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

Warto zatem wybrać się do takiej księgarni i poszukać. Tym bardziej, że autorami niektórych z nich są członkowie komisji egzaminacyjnej. Ich nazwiska możesz znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

A przede wszystkim ćwicz, czytaj w języku angielskim, pisz w języku angielskim i mów w tym języku. Nie beletrystykę, na nią będziesz miał czas po egzaminie.

Czytaj słowniki, podręczniki prawnicze (jeśli masz dostęp do takich w języku angielskim), czasopisma techniczne, itp.

Jeżeli natomiast szukasz tłumacza przysięgłego języka angielskiego w Rzeszowie lub potrzebujesz skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego języka angielskiego na podkarpaciu i nie wiesz, który z tłumaczy będzie odpowiedni – skontaktuj się z nami. Odpowiemy na każde Twoje pytanie.

Zapraszamy serdecznie do naszego Biura Tłumaczeń Języka Angielskiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26/4a – Zespół Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C. Wystarczy, że za pośrednictwem zakładki KONTAKT skontaktujesz się z nami mailowo, a otrzymasz szczegółowe informacje, dotyczące Twojego zapytania.

Podziel się ze znajomymi na Facebooku
Podobne artykuły
Spójniki and or w tłumaczeniu na język polski

kwi 27, 2017

Jak zadbać o poprawność polityczną tekstu – część I

mar 19, 2017

Łacińskie skróty w języku angielskim

sty 20, 2017

TŁUMACZENIA:
- polski
- angielski

Tłumaczenia polsko-angielskie i angielsko-polskie, przysięgłe i zwykłe. Krótkie terminy, korzystne ceny, wszystkie specjalności.

qr-ukrainnika

Zespół Tłumaczy K. Litwin, J. Czernia S.C.
background