W ramach języka UKRAIŃSKIEGO, ROSYJSKIEGO I BIAŁORUSKIEGO wykonujemy:

  • tłumaczenia pisemne: uwierzytelnione (przysięgłe) i zwykłe (zaświadczenia o dochodach, wyroki, certyfikaty i pozwolenia, licencje, dyplomy, świadectwa, zaświadczenia lekarskie, wyniki badań, indeksy, dokumenty rejestrowe i finansowe, statuty, pełnomocnictwa i upoważnienia, dokumenty spadkowe, wyciągi z rejestrów, odpisy z KRS, kontrakty, umowy, akty prawne, pisma sądowe, prawa jazdy, akty, dokumentacja medyczna, oferty handlowe, artykuły naukowe i publicystyczne, prace magisterskie i doktorskie, korespondencja biznesowa, dokumenty bankowe, sprawozdania, materiały reklamowe i strony internetowe, instrukcje obsługi urządzeń, opisy techniczne, projekty budowlane i inne)
  • tłumaczenia ustne, w tym wyjazdowe (podczas czynności notarialnych, składania zapewnień przedślubnych, ceremonii ślubnych, składania dokumentów i przesłuchań w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, certyfikacji towarów, spotkań biznesowych, egzaminów, konferencji, szkoleń, asysta tłumaczeniowa w Polsce i krajach byłego ZSRR)
  • poświadczanie tłumaczeń (sporządzonych przez inne osoby)
  • sporządzanie poświadczonych odpisów pism w języku obcym
  • pomoc w polskich i zagranicznych urzędach

Wszystkie informacje, dane osobowe oraz teksty przekazane do tłumaczenia są traktowane jako poufne.

TŁUMACZENIA:
- polski
- angielski

Tłumaczenia polsko-angielskie i angielsko-polskie, przysięgłe i zwykłe. Krótkie terminy, korzystne ceny, wszystkie specjalności.

qr-ukrainnika

Zespół Tłumaczy K. Litwin, J. Czernia S.C.
background