Polskie a angielskie umowy o pracę

Emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych sprawiła, że popyt na tłumaczenia uwierzytelnione umów o pracę wzrósł. Ze względu na różnice w terminologii, frazeologii oraz stylistyce, tłumacze wychodzą z rozbieżnymi wersjami umów. Warto zapoznać się z cechami elementów, które są charakterystyczne w danym języku, a które zostaną omówione w tym, jak i następnych artykułach.

Kodeks Pracy a analogiczne dokumenty angielskie

Kodeks Pracy to podstawowy akt prawny, który reguluje prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika. W nim zostały określone kwestie dotyczące sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, a także sposobu, w jaki nalicza się, wypłaca i dochodzi świadczeń. W Wielkiej Brytanii te aspekty stosunku pracy regulują ustawy, m.in. Employment Rights Act z 1996 r. (ERA), Employment Relations Act z 1999 r., czy Employment Act z 2008 r. Jak zauważa Biel, mimo że Kodeks Pracy został przetłumaczony jako Polish Labour Code, biorąc pod uwagę nazwy angielskich aktów prawnych, bliższym ekwiwalentem byłby raczej Employment Code.

Różnica pomiędzy employment, a labour

W wyżej wymienionych ustawach angielskich zatrudnienie zostało określone jako employment, ale możemy spotkać się również z terminem labour. Jednak to ostatnie jest od lat 70-tych stopniowo wypierane przez employment w znaczeniu „zatrudnienia”, a najczęściej używa się go w odniesieniu do przepisów dotyczących związków zawodowych i sporów zbiorowych.

Pracownik: employee czy worker?

W dokumentach z zakresu prawa pracy najczęstszym i prawdopodobnie najbardziej uniwersalnym ekwiwalentem „pracownika”, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, jest employee. Możemy również spotkać termin worker, który posiada szersze znaczenie, ponieważ obejmuje także pracowników tymczasowych, np. seasonal worker, temps, agency czy casual workers.

Terminy oznaczające „umowę o pracę”

W terminologii angielskiej możemy się spotkać z różnymi określeniami na „umowę o pracę”, takimi jak: contract of employment, employment contract, a także contract of service (service contract). Należy tu zwrócić szczególną uwagę na to, że contract of service nie jest tym samym dokumentem co contract for service/to provide services, które tyczą się umów o świadczenie usług. Co ciekawe, umowa o pracę w Wielkiej Brytanii może mieć formę ustną, z zastrzeżeniem, że pracodawca jest zobowiązany dostarczyć również wersję pisemną w terminie do dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia zatrudnienia. Taki pisemny dokument, będący pisemną specyfikacją warunków zatrudnienia, może nosić następujące nazwy:

  • written statement of particulars of employment,
  • statement of employment particulars,
  • statement of particulars,
  • employment particulars,
  • statement of initial employment particulars,
  • written particulars,
  • statement of main terms of employment,
  • statement of terms and conditions of employment,
  • principal statement.

W następnym artykule zostaną poruszone kwestie dotyczące terminologii i frazeologii z zakresu rodzaju stosunku pracy, świadczeń, a także stylistyki.

Jeżeli interesuje Cię tematyka brytyjskich umów o pracę, terminologii związanej z umowami polskimi i angielskimi lub inne aspekty związane z tłumaczeniem brytyjskich umów o pracę i sposoby ich tłumaczenia na język polski zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi naszymi artykułami na blogu, poświęconymi tej tematyce.

Jeśli natomiast potrzebujesz skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego języka angielskiego na podkarpaciu lub szukasz tłumacza języka angielskiego w Rzeszowie w celu przetłumaczenia swoich dokumentów i nie wiesz, który z tłumaczy będzie odpowiedni – skontaktuj się z nami. Odpowiemy na każde Twoje pytanie, podamy także wycenę tłumaczenia przed przystąpieniem do realizacji oraz termin samej realizacji.

Zapraszamy serdecznie do naszego Biura Tłumaczeń Języka Angielskiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26/4a – Zespół Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C. Aby ustalić cenę i termin wykonania tłumaczenia przysięgłego z języka angielskiego Twoich dokumentów skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki KONTAKT lub odwiedź nas osobiście w naszym Biurze Tłumaczeń Języka Angielskiego w Rzeszowie codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. Zapraszamy serdecznie!

Artykuł został opracowany na podstawie „Terminologia, frazeologia i stylistyka Umowy o Pracę oraz contract of employment i statement of employment particulars”, Łucja Biel.

Podziel się ze znajomymi na Facebooku
Podobne artykuły
Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego

kwi 18, 2015

TŁUMACZENIA:
- polski
- angielski

Tłumaczenia polsko-angielskie i angielsko-polskie, przysięgłe i zwykłe. Krótkie terminy, korzystne ceny, wszystkie specjalności.

qr-ukrainnika

Zespół Tłumaczy K. Litwin, J. Czernia S.C.
background