Przekład w świetle normy PN-EN 15038

W związku z tym, że tłumaczenie jest rodzajem usługi, bardzo ważne jest zapewnianie jego dobrej jakości. W roku 2006 Europejski Komitet Normalizacyjny przyjął ogólnoeuropejską normę PN-EN 15038 „Usługi tłumaczeniowe – Wymagania dotyczące świadczenia usług”, która, jak sama nazwa wskazuje, reguluje jakość usług tłumaczeniowych. Opracowano również polską wersję normy we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Biur Tłumaczeń.

Celem normy jest wprowadzenie standardu i polepszenie usług tłumaczenia. Znajdziemy w niej zbiór procedur i wymagań określonych na potrzeby rynku, które dotyczą m.in. zasobów ludzkich i technicznych, koordynacji projektów, relacji z Klientem. Przede wszystkim, norma traktuje tłumaczenie jako szereg elementów, a nie jedynie produkt, czyli etapy składające się na proces tłumaczenia, które przedstawiają się w następujący sposób:

Tłumaczenie*

Sprawdzenie*

Weryfikacja*

Redakcja

Korekta

Kontrola końcowa*

* etapy obligatoryjne

Jak powyżej widać, proces tłumaczenia składać się może nawet z 6 etapów, z czego 2, redakcja i korekta, są zależne od preferencji Klienta. Norma definiuje tłumaczenie jako przełożenie informacji z języka źródłowego na docelowy, przy czym tłumacz zobowiązany jest uwzględnić specyfikę i zasady systemu języka docelowego, poprawnie stosować terminologię, zadbać o poprawność stylistyczną, gramatyczną oraz leksykalną. Ważne jest również rozważenie elementów kulturowych, celu tłumaczenia oraz poprawne formatowanie tekstu. Następnie należy sprawdzić tekst uwzględniając dokładność i zgodność z wytycznymi. Natomiast weryfikacji powinien podjąć się już inny tłumacz, który porówna oba teksty i przeanalizuje je pod kątem konsekwencji w stosowaniu terminologii, rejestru i stylu. Wynika stąd, że w procesie tłumaczenia udział biorą co najmniej dwie osoby: tłumacz i weryfikator.

Jak już wspomnieliśmy powyżej o redakcji i korekcie decyduje Klient. Redakcji dokonuje kolejna osoba, tj. specjalista w danej dziedzinie, który nie ma wglądu w oryginał. Z kolei korekta oznacza ostateczne sprawdzenie tekstu przed jego publikacją. Kontrolę końcową przeprowadza się w celu upewnienia się, czy usługa jest zgodna ze specyfikacją.

Zalety wprowadzenia normy

Największą zaletą normy jest wprowadzenie weryfikacji jako elementu koniecznego w celu zapewnienia jakości, gdyż „druga para oczu” pozwala na bardziej obiektywną ocenę jakości. Kolejnym atutem normy jest patrzenie na tłumaczenie jako na zbiór elementów, a nie tylko jak na produkt.

Jeżeli interesuje Cię tematyka przekładu w świetle normy PN-EN 15038, dobrej jakości tłumaczeń lub innych norm i wprowadzania standardu, a także sposobów polepszania usług tłumaczenia na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi naszymi artykułami na blogu, poświęconymi tej tematyce.

Jeśli natomiast potrzebujesz skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego języka angielskiego na podkarpaciu lub szukasz tłumacza języka angielskiego w Rzeszowie w celu przetłumaczenia swoich dokumentów i nie wiesz, który z tłumaczy będzie odpowiedni – skontaktuj się z nami.

Odpowiemy na każde Twoje pytanie, podamy także wycenę tłumaczenia przed przystąpieniem do realizacji oraz termin samej realizacji.

Zapraszamy serdecznie do naszego Biura Tłumaczeń Języka Angielskiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26/4a – Zespół Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C. Aby ustalić cenę i termin wykonania tłumaczenia przysięgłego z języka angielskiego Twoich dokumentów skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki KONTAKT lub odwiedź nas osobiście w naszym Biurze Tłumaczeń Języka Angielskiego w Rzeszowie codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. Zapraszamy serdecznie!

 

Artykuł został opracowany na podstawie „Jakość przekładu prawnego i prawniczego w świetle normy europejskiej PN-EN 15038 oraz hipotezy uniwersaliów translatorycznych”, Rocznik Przekładoznawczy 6/2011, Ł. Biel.

Podziel się ze znajomymi na Facebooku
Podobne artykuły
Jak zadbać o poprawność polityczną tekstu – część I

mar 19, 2017

Przypis tłumacza – pomoc czy utrudnienie

sie 17, 2016

The Short History of Translation

mar 20, 2016

TŁUMACZENIA:
- polski
- angielski

Tłumaczenia polsko-angielskie i angielsko-polskie, przysięgłe i zwykłe. Krótkie terminy, korzystne ceny, wszystkie specjalności.

qr-ukrainnika

Zespół Tłumaczy K. Litwin, J. Czernia S.C.
background