Techniki tłumaczenia z języka angielskiego – część 4

Poniżej zostaną omówione kolejne, ostatnie już techniki stosowane przez tłumaczy przekładających tekst z języka angielskiego.

Zmiana form gramatycznych i części mowy

Ze względu na to, że zasady gramatyczne w obu językach różnią się, tłumacz musi często zmieniać funkcję lub formę poszczególnych słów.

  1. Liczba

Niektóre angielskie rzeczowniki użyte w liczbie pojedynczej wymagają w języku polskim odpowiedników w liczbie mnogiej, np:

influence – wpływy

fair – targi

make progress – robić postępy.

Czasami mamy też do czynienia z sytuacją odwrotną, gdy liczbę mnogą w języku angielskim należy zamienić na polską liczbę pojedynczą, np.:

skies – niebo

weapons – broń

arts – sztuka

  1. Czas

Jeśli język polski rządzi się w danym przypadku innymi zasadami niż angielski, można również zmieniać czas, np. How do I get to the station? przetłumaczymy jako Jak się dostanę na stację?, używając czasu przyszłego zamiast teraźniejszego.

  1. Przeczenia

Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy warto przekształcić zdanie przeczące na twierdzące lub na odwrót; oczywiście w taki sposób, by jego sens nie uległ zmianie. Zabieg ten może mieć na celu uniknięcia powtórzenia, niezgrabnego sformułowania lub podwójnej negacji.

Przykład:

Ang.  This kind of conduct was not unlike Mark.

Pl. Tego typu postępowanie było w stylu Marka.

 

Mówiąc o tej technice, warto również zwrócić uwagę na spójnik until. Gdy jego polskim odpowiednik jest , tłumaczenie odbywa się wręcz mechanicznie, np. I waited until he had disappeared – Poczekałem, aż zniknął). W przypadku, gdy chcemy oddać ten spójnik jako dopóki lub dopiero, konieczne jest wprowadzenie lub usunięcie negacji
w przekładzie.

Przykład:

Ang.  Gloves of this type did not appear until 1881.

Pl. Rękawiczki tego typu pojawiły się dopiero w roku 1881.

  1. Strona

Strona bierna jest stosowana w języku angielskim znacznie częściej niż w języku polskim. Jest ona ponadto dopuszczalna w konstrukcjach, które brzmią dla Polaka egzotycznie, np. w zdaniach rozpoczynających się od tego zaimka lub rzeczownika, który byłby dopełnieniem dalszym w stronie czynnej: She was given a bunch of flowers.

W przypadku takich konstrukcji można posłużyć się zdaniem bezosobowym.

Przykład:

Ang.  This chapel has been rebuilt several times.

Pl. Kaplicę kilkakrotnie przebudowywano.

Stronę bierną można przekształcać również na zdanie w stronie czynnej.

Przykład:

Ang.  The chapel is surrounded by a wall.

Pl. Kaplicę otacza mur.

 

Trzeci sposób przekształcanie konstrukcji biernych polega na swobodnym przetłumaczeniu zdania na stronę czynną.

Przykład:

Ang.  Times are recorded by electronic plates.

Pl. Do rejestrowania czasów służą elektroniczne tablice.

 

  1. Części mowy

Nie ma żadnych przeszkód, aby w przekładzie używać innych części mowy niż te, których użył autor.

Przykłady:

Ang.  Where’s his birthplace?

Pl. Gdzie on się urodził? (rzeczownik > czasownik)

Ang. Don’t be bossy.

Pl. Nie rządź się. (przymiotnik > czasownik)

 

Powtórzenia

Na koniec przejdźmy do kłopotliwych powtórzeń, które w języku angielskim występują znacznie częściej niż w języku polskim. W takich sytuacjach pomocne bywają przyimki.

Przykład:

Ang. The Store is located in the Main Gallery. Enter the Store by clicking over the glass doors. The Store contains images and sounds that you can save onto your computer.

Pl. Sklepik jest usytuowany w Galerii Głównej. Wchodzi się do niego, klikając szklane drzwi. Znajdują się tam grafiki i dźwięki, które można zapisać na dysku.

 

Powtarzający się czasownik można „wyciągnąć przed nawias” w taki sposób, by dotyczył równocześnie kilku następujących po sobie elementów zdania.

Przykład:

Ang. To select a tour, click on it in the list, then click “Ok”.

Pl. Aby wybrać wycieczkę, kliknij najpierw jej nazwę na liście, a następnie (przycisk) OK.

Jeżeli interesuje Cię tematyka dotycząca technik tłumaczenia z języka angielskiego zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi naszymi artykułami na blogu, poświęconymi tej tematyce.

Jeśli natomiast potrzebujesz skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego języka angielskiego na podkarpaciu lub szukasz tłumacza języka angielskiego w Rzeszowie w celu przetłumaczenia swoich dokumentów i nie wiesz, który z tłumaczy będzie odpowiedni – skontaktuj się z nami.

Odpowiemy na każde Twoje pytanie, podamy także wycenę tłumaczenia przed przystąpieniem do realizacji oraz termin samej realizacji.

Zapraszamy serdecznie do naszego Biura Tłumaczeń Języka Angielskiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26/4a – Zespół Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C. Aby ustalić cenę i termin wykonania tłumaczenia przysięgłego z języka angielskiego Twoich dokumentów skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki KONTAKT lub odwiedź nas osobiście w naszym Biurze Tłumaczeń Języka Angielskiego w Rzeszowie codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. Zapraszamy serdecznie!

 

Artykuł opracowano na podstawie rozdziału „Arsenał tłumacza” z książki „Poradnik tłumacza” autorstwa Arkadiusza Belczyka.

Podziel się ze znajomymi na Facebooku
Podobne artykuły
Techniki tłumaczenia z języka angielskiego – część 3

sie 9, 2015

Techniki tłumaczenia z języka angielskiego – część 2

sie 2, 2015

Techniki tłumaczenia z języka angielskiego – część 1

lip 27, 2015

TŁUMACZENIA:
- polski
- angielski

Tłumaczenia polsko-angielskie i angielsko-polskie, przysięgłe i zwykłe. Krótkie terminy, korzystne ceny, wszystkie specjalności.

qr-ukrainnika

Zespół Tłumaczy K. Litwin, J. Czernia S.C.
background