Tłumaczenia pisemne a tłumaczenia ustne z języka angielskiego

Tłumaczenia pisemne a tłumaczenia ustne z języka angielskiego

Dla osób, które nie znają się na specyfice pracy tłumacza języka angielskiego, nie ma żadnej różnicy w tłumaczeniach ustnych czy pisemnych.

W praktyce jednakże różnica pomiędzy realizacją tłumaczenia pisemnego z lub na język angielski a tłumaczenia ustnego z lub na język angielski bywa ogromna. I to nie chodzi tylko o samą znajomość języka angielskiego, ale również o warsztat tłumacza, narzędzia, jakimi dysponuje (słowniki, oprogramowanie wspierające pracę tłumacza CAT, itp.).

W tłumaczeniach pisemnych w zakresie języka angielskiego bardzo ważne są – oprócz znajomości języka angielskiego – również zdolności edytorskie i redakcyjne tłumacza. Tłumaczenia pisemne wydają się łatwiejsze, choćby dlatego, że w trakcie ich realizacji tłumacz języka angielskiego z reguły ma możliwość korzystania z różnego rodzaju źródeł – słowników, Internetu, opracowań książkowych czy encyklopedii.

Tłumacz ustny najczęściej nie ma takiej możliwość. Z drugiej strony tłumacz ustny nie musi znać się na edycji czy redakcji tekstów. Jego pracą jest bowiem ustny przekaz treści w języku angielskim lub polskim.

Tłumaczenie pisemne z lub na język angielski polega na dokonaniu przekładu dokumentu, sporządzonego w formie pisemnej. Wykonując takie tłumaczenie tłumacz języka angielskiego ma możliwość wprowadzania poprawek, dokonywania zmian czy dodawania pewnych elementów.

Realizacja tłumaczeń pisemnych obejmuje bardzo szeroki wachlarz prac. Najczęściej spotykane pisemne tłumaczenia na język angielski  dotyczą dokumentów urzędowych, niezbędnych np. do rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, dokumentacji medycznej, koniecznej do kontynuowania leczenia w Polsce po wypadku do którego doszło za granicą, dokumentów związanych z pracą za granicą i koniecznością rozliczenia podatku dochodowego.

Oprócz wymienionych powyżej przykładów w zakres tłumaczeń pisemnych wchodzą również przekłady literackie i książkowe, teksty o tematyce ogólnej i popularnonaukowej, tłumaczenia serwisów internetowych i oprogramowania, tłumaczenia pisemne prawnicze i wiele innych.

Tłumaczenia pisemne standardowe to najczęściej spotykana grupa przekładów. Zalicza się do niej tłumaczenie z/na język angielski tekstów popularnonaukowych, ulotek i materiałów reklamowych, wizytówek i plakatów, wszelkiego rodzaju korespondencji firmowej, urzędowej czy prywatnej.

Oprócz tłumaczeń pisemnych standardowych mogą się zdarzać również tłumaczenia specjalistyczne, wymagające nie tylko gruntownej znajomości języka i zasad przekładu, ale również znajomości danej branży. Tłumaczenia specjalistyczne wymagają od tłumacza języka angielskiego poszerzonej znajomości słownictwa w danej gałęzi.

Tłumaczeniami specjalistycznymi są przykładowo przekłady ekonomiczne – tłumaczenie raportów finansowych i analiz giełdowych, tłumaczenia zeznań podatkowych i wyciągów bankowych, bilansów, itp. Podobnie do specjalistycznych zalicza się tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne, polegające na dokonywaniu przekładów kart choroby, ulotek leków, opisów przebiegu operacji i leczenia, itp.

Jako specjalistyczne traktowane są również tłumaczenia informatyczne, polegające z kolei na dokonywaniu przekładów stron i serwisów internetowych, dokumentacji technicznych i instrukcji obsługi, itp.

Jako tłumaczenia specjalistyczne należy również uznać tłumaczenia techniczne z/na język angielski, choć niektórzy traktują je jako odrębną gałąź tłumaczeń. Do tłumaczeń technicznych zalicza się wszelkiego rodzaju tłumaczenia specyfikacji technicznych maszyn i urządzeń, instrukcji obsługi, planów budowy, protokołów odbioru, itp.

W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ USTNYCH UWIERZYTELNIONYCH (TAK ZWANYCH „PRZYSIĘGŁYCH”) I ZWYKŁYCH NA JĘZYK ANGIELSKI WYKONYWANE SĄ: tłumaczenia spotkań biznesowych, tłumaczenia konferencji i szkoleń, tłumaczenia urzędowe, tłumaczenia wyjazdowe i wiele innych.

Jeżeli szukasz tłumacza przysięgłego języka angielskiego ustnego w Rzeszowie lub potrzebujesz skorzystać z pomocy tłumacza języka angielskiego ustnego na podkarpaciu i nie wiesz, który z tłumaczy będzie odpowiedni – skontaktuj się z nami.

Odpowiemy na każde Twoje pytanie, podpowiemy jakie dokumenty wymagają urzędy przy ustnych tłumaczeniach wykonywanych przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego, podamy także wycenę takiego tłumaczenia ustnego jeszcze przed przystąpieniem do realizacji.

Zapraszamy serdecznie do naszego Biura Tłumaczeń Języka Angielskiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26/4a – Zespół Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C. Nasz zespół tłumaczy języka angielskiego ma na swoim koncie tysiące godzin tłumaczeń ustnych z/na język angielski.

Oferujemy również asystę w polskich i zagranicznych urzędach, tłumaczenia rozmów telefonicznych, szkoleń, wszelkich negocjacji biznesowych, tłumaczenia na targach i wystawach branżowych w Polsce i za granicą.

Podziel się ze znajomymi na Facebooku

TŁUMACZENIA:
- polski
- angielski

Tłumaczenia polsko-angielskie i angielsko-polskie, przysięgłe i zwykłe. Krótkie terminy, korzystne ceny, wszystkie specjalności.

qr-ukrainnika

Zespół Tłumaczy K. Litwin, J. Czernia S.C.
background