Tłumaczenie tytułów i stopni naukowych

Anglosaski system tytułów naukowych, w naturalny niejako sposób przejmowany wraz ze stosowaniem angielszczyzny zupełnie nie przystaje do „kontynentalnego” systemu stopni naukowych. Znane są przypadki kwestionowania wykształcenia i kwalifikacji osób z doktoratem, których tytuł naukowy został przez tłumacza przysięgłego określony jako „PhD”, co w Wielkiej Brytanii uznano za zbyt mało, by osoby te mogły być samodzielnymi pracownikami naukowymi. Jeszcze większe problemy pojawiły się, kiedy tytuł „profesor nadzwyczajny” przetłumaczony został jako „associate professor”, co w obszarze anglosaskim uznano za określenie odpowiadające polskiemu adiunktowi i odmówiono w związku z tym honorowania dokumentów podpisanych przez osobę o tak niskim statusie w hierarchii naukowo-zawodowej.

Co ma w takim razie zrobić tłumacz (zwłaszcza tłumacz przysięgły), postawiony przed zadaniem wiernego, ale również zrozumiałego tłumaczenia dokumentów zawierających tytuły naukowe, świadczące o wykształceniu i kwalifikacjach swojego klienta? Najczęściej tłumacz pozostawiony jest samemu sobie i własnemu wyczuciu, opartemu na szeregu czynników pozajęzykowych. Musi on bowiem zastanowić się czemu ma służyć tłumaczenie, do jakiego kraju wybiera się klient je zlecający oraz jak ma się polski system stopni i tytułów naukowych do stosowanego w owym kraju.

Wychodząc z założenia, że nic bardziej nie szkodzi zrozumieniu niż zbyt daleko posunięte naśladownictwo, prowadzące do pomieszania systemów i zamazywania ich odrębności, przyjęto, że w tłumaczeniu należy zachowywać odrębność kulturową danego systemu połączoną z zasadą dostosowania się do konwencji języka przekładu. Tłumacząc nazewnictwo stosuje się więc zasadę organizacji międzynarodowych (ONZ), która zachowuje narodową specyfikę systemu szkolnictwa danego kraju poprzez cytowanie nazw i tytułów w ich oryginalnym brzmieniu obok odpowiednika w języku przekładu. Na przykład w tłumaczeniu z języka polskiego na język angielski obok tłumaczenia: Master of law należy w nawiasie umieścić oryginalne brzmienie tego tytułu w języku polskim: (magister prawa); w przypadku „licencjata” tłumaczymy: Licentiate (licencjat).

Należy również pamiętać o zasadzie, że tłumacz przysięgły w żadnym razie nie stanowi o równoważności wykształcenia nabytego w różnych krajach. Tłumacząc więc, nie należy sugerować jakichkolwiek innych tytułów i stopni, niż wynika to z literalnego ich tłumaczenia. W tym momencie nie należy też dokonywać zabiegu „uwspółcześniania” archaizmów, jeżeli nie wyszły one z użycia w innym systemie szkolnictwa (np. „bakałarz”), ani też nie wolno porównywać polskiego tytułu magistra z zagranicznym stopniem bakałarza, tylko dlatego, że w indywidualnych przypadkach naszych magistrów uznawano za bakałarzy w innych krajach. Nie świadczy to w żadnym razie o niższym poziomie wyższego szkolnictwa polskiego, zaś urzędowe opinie na ten temat w przypadkach indywidualnych wydaje odpowiednia instytucja powołana do tego w danym kraju.

Podsumowując, najbezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się używanie w angielskich tekstach nietłumaczonych tytułów i stopni naukowych, lub, o ile to możliwe, tłumaczenie ich literalne z jednoczesnym opatrzeniem stosownymi wyjaśnieniami (na przykład w nawiasie), które mogą pozwolić na uniknięcie nieporozumień.

Jeżeli interesuje Cię tematyka tłumaczenia tytułów i stopni naukowych z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, jak również anglosaski system tytułów naukowych zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi naszymi artykułami na blogu, poświęconymi tej tematyce.

Jeśli natomiast potrzebujesz skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego języka angielskiego na podkarpaciu lub szukasz tłumacza języka angielskiego w Rzeszowie w celu przetłumaczenia swoich dokumentów i nie wiesz, który z tłumaczy będzie odpowiedni – skontaktuj się z nami.

Odpowiemy na każde Twoje pytanie, podamy także wycenę tłumaczenia przed przystąpieniem do realizacji oraz termin samej realizacji.

Zapraszamy serdecznie do naszego Biura Tłumaczeń Języka Angielskiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26/4a – Zespół Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C. Aby ustalić cenę i termin wykonania tłumaczenia przysięgłego z języka angielskiego Twoich dokumentów skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki KONTAKT lub odwiedź nas osobiście w naszym Biurze Tłumaczeń Języka Angielskiego w Rzeszowie codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. Zapraszamy serdecznie!

Artykuł został opracowany na podstawie „Tłumaczenie tytułów i stopni naukowych” Aleksandra Masłowskiego.

Podziel się ze znajomymi na Facebooku
Podobne artykuły
Polskie a angielskie umowy o pracę

wrz 26, 2016

Stylistyka angielskich i polskich umów o pracę

sie 29, 2016

Tłumaczenie slangu w dialogach filmowych

lip 28, 2016

TŁUMACZENIA:
- polski
- angielski

Tłumaczenia polsko-angielskie i angielsko-polskie, przysięgłe i zwykłe. Krótkie terminy, korzystne ceny, wszystkie specjalności.

qr-ukrainnika

Zespół Tłumaczy K. Litwin, J. Czernia S.C.
background